Kuba Wojewodzki wrzesien 2006 fot. TVN / Metaluna

Niech żyje postęp!

Mniej więcej 250 lat temu, czyli w epoce oświecenia, świat wszedł na ścieżkę postępu społecznego. Postęp ten jest prawidłowy, pozytywny i naukowo udowodniony. Dzięki ludzkiej mądrości, nowoczesnym technologiom i przeróżnym instytucjom postęp wprowadza coraz doskonalszy ład na świecie.

Nie mogę tego kwestionować, bo gdybym to zrobił, nie byłbym człowiekiem światłym i przeczyłbym nauce, a przecież tak bardzo chcę być akceptowany przez postępową większość. Chcę uchodzić za człowieka nowoczesnego i mieć mądre przekonania.

nowoczesnosc 2

W ostatnich dniach i tygodniach postęp w Polsce i na świecie dokonał ważnych osiągnięć. Trzeba je wymienić, bo są niezwykłe i świadczą o zasłużonym zwycięstwie humanizmu:

Osiągnięcie postępu #1

26 czerwca br. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał, że brak możliwości zawierania małżeństw przez pary homoseksualne w konserwatywnych stanach jest niezgodny z konstytucją. W praktyce oznacza to legalizację związków jednopłciowych w całym kraju.

Osiągnięcie postępu #2

9 czerwca br. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie strategii UE na rzecz równości kobiet i mężczyzn w okresie po 2015. I tak:

  • Artykuł 52. brzmi m.in.: „wzywa się Komisję do wspierania państw członkowskich w świadczeniu wysokiej jakości usług (…) w zakresie (…) bezpiecznej i legalnej aborcji oraz środków antykoncepcyjnych (…)”;
  • W artykule 60. zapisano, że Parlament Europejski „wzywa Komisję i państwa członkowskie do działań na rzecz wprowadzenia programów wychowania seksualnego w szkołach oraz zapewnienia młodym ludziom porad i dostępu do środków antykoncepcyjnych”;
  • Artykuł 24 „wzywa Komisję, aby upewniła się, że państwa członkowskie umożliwiają pełne prawne uznawanie płci preferowanej przez dana osobę, w tym zmiany imienia, numeru ubezpieczenia społecznego oraz innych wskaźników płci w dokumentach tożsamości”.

Owoce postępu #2

Tak bardzo się cieszę, że dzięki Parlamentowi Europejskiemu moja córka będzie niedługo pod wpływem światłych i postępowych edukatorów, którzy przedstawią jej całą paletę możliwości, jeśli chodzi o zachowania seksualne, w tym homoseksualne. Dostarczą wiedzy na temat środków antykoncepcyjnych i bardzo możliwe, że zachęcą do podjęcia współżycia przed ślubem. Uświadomią jej, że płeć jest jedynie zdefiniowana kulturowo i może ją zmienić. Gdyby zaszła w niechcianą ciążę, bez problemu skorzysta z zabiegu aborcji; nowocześnie, czyli szybko, komfortowo i bez bólu.

Jestem także dumny jako ojciec ze swej otwartości i nowoczesności. Liczę, że w szkole mojej córki nie będzie ludzi przeciwnych postępowi, zaliczanych przez przedmiotową rezolucję do „ruchów andygenderowych, które dążą do wzmocnienia tradycyjnych ról poszczególnych płci”.

Osiągnięcia postępu #3 oraz #4

Klika dni temu polski parlament uchwalił możliwość de facto niszczenia zarodków uzyskanych metodą in vitro oraz stworzył prawną furtkę do korzystania z metody in vitro przez pary homoseksualne. Parę miesięcy temu polscy posłowie przyjęli tzw. konwencję antyprzemocową, która m.in. relatywizuje płeć, podobnie jak cytowana wyżej rezolucja Parlamentu Europejskiego.

nowoczesnosc 1

Uświadamiajmy Pana Boga

Zastanawia mnie, czy Bóg uświadomił już Sobie, że pewne Jego prawa obowiązywały co najwyżej do epoki oświecenia, czyli połowy XVIII w. Były właściwe dla starożytnego ludu, ale obecnie są niepostępowe i nieświatłe. Na przykład takie obskuranckie przykazania: „Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!” [Kpł. 18:22, BT] albo „Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego.” [Pwt. 22:5, BT]

Uważam, że Bóg musi zrozumieć naukowe i obiektywne mechanizmy postępu oraz opracować nowoczesną wykładnię swojego prawa. Jeśli sobie nie poradzi, światłe umysły nauki mogą mu pomóc. Przecież nie może być tak, aby przykazanie „Nie będziesz zabijał.” [Wjs 20:13, BT] miało odnosić się do aborcji i mrożenia zarodków na wieczne nigdy. Przykazanie „Nie będziesz cudzołożył” [Wjs 20:14, BT] nie może obejmować kwestii czystości przedmałżeńskiej.

W Księdze Rodzaju czytamy: „Stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę <<ludzie>>, wtedy gdy ich stworzył.” [Rdz. 5:2, BT] Panie Boże, to takie nudne! Przecież są nieskończone możliwości definiowania płci i seksualności podobnie jak nieskończona paleta kolorów w tęczy, symbolu środowisk LGBT.

Panie Boże, bądź postępowy, nie napinaj się tak i wyluzuj. A jeśli będziesz za bardzo srogi, to poskarżymy się pewnym instytucjom i zrobią z Tobą porządek. Postąpimy tak, wzorując się na światłym i postępowym norweskim prawie, które umożliwia dzieciom skarżenie się na swoich rodziców za zbytnią surowość. Skoro dzieci stają się większe od rodziców, to stworzenie może stać się większe i mądrzejsze od Stwórcy.

Myślę jednak, że nie będzie to konieczne, Boże! Przedefiniujesz swoje prawo i zadbasz o nowoczesny PR. Radzę, załatw sobie występ w programie Kuby Wojewódzkiego. Bardzo nam to się spodoba i przyjmiemy Cię do klubu postępu, nowoczesności i dobrej zabawy.

Zamiast zakończenia

(…) DOPÓKI NIEBO I ZIEMIA NIE PRZEMINĄ, ANI JEDNA JOTA, ANI JEDNA KRESKA NIE ZMIENI SIĘ W PRAWIE, AŻ SIĘ WSZYSTKO SPEŁNI. [Mt. 5:18, BT]

 

Grafika:

www.wyszlo.com

www.bbs.m4.cn

www.panoramalubelska.pl