hydraulik

Polski hydraulik wiele może, o ile jest cnotliwy. O tym za chwilę, bo trzeba po kolei:

Rok temu podarowano mi książkę pt. „Ubóstwo narodów” („The Poverty Of Nations”, Crossway 2013). Nie doczekała się jeszcze polskiego wydania.

O biedzie i bogactwie narodów

Autorzy, W. Grudem i B. Asmus, wymieniają 79 czynników, które mają wpływ na to, czy dany kraj (społeczeństwo) jest biedny czy bogaty. Abstrahują od wpływu międzynarodowych instytucji i rynków na krajową ekonomię. Książka skupia się na przyczynach biedy i jednocześnie dobrobytu, które tkwią w życiu społeczno-politycznym danego kraju (narodu) i w zdecydowanej większości zależą od nas samych. Przyczyny te pogrupowane są w kilka kategorii. I tak: polityki ekonomiczne, prawo oraz wartości i nawyki społeczne, w tym przekonania moralne i duchowe.

Co wpływa na dobrobyt?

Podam kilka przykładów czynników, które według autorów wpływają na dobrobyt społeczeństwa. Aby umożliwić bogacenie się kraju, jego system ekonomiczny powinien być oparty o wolny rynek, niskie podatki, stabilną walutę, a także własność prywatną, która jest szanowana przez ogół społeczeństwa. Każdy ma mieć swobodę rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wszyscy ludzie powinni być równi wobec prawa, w tym bogaci i posiadający władzę. Łapówkarstwo i korupcja muszą mieć charakter śladowy i być szybko karane w przypadku ich wykrycia. Władza powinna być czytelnie i jasno podzielona pomiędzy szczeble lokalne, regionalne i narodowe. Prawo musi chronić patenty i własność intelektualną. Społeczeństwo przejawia przekonania, że każda jednostka jest odpowiedzialna za swoje czyny. Jednocześnie ludzie obdarzają się szacunkiem i zaufaniem, a także są wobec siebie uczciwi. Za wartości uważa się produktywną pracę, innowacyjność i oszczędzanie. Społeczeństwo jest przeciwne dyskryminacji. Panuje powszechne przekonanie, że celem władzy jest służenie ludziom, a także karanie zła i promowanie dobra.

Mam pokusę wymienić teraz wszystkie 79 czynników, które zidentyfikowali autorzy „The Poverty Of Nations”, wpływających na zasobność społeczeństwa. Niektóre, jak można zauważyć w powyższych przykładach, są bardzo oczywiste i porażają klarownością. Jednocześnie każą zastanowić się, dlaczego to, co oczywiste nie funkcjonuje albo źle funkcjonuje w naszym kraju i społeczeństwie.

Cnotliwy hydraulik

Skupię się teraz na zagadnieniu, które autorzy nazwali krzewieniem międzyludzkich cnót (promoting interpersonal virtues). Wymieniają między innymi „pomniejsze cnoty”, używając cudzysłów i w ten sposób jasno dając do zrozumienia, że cnoty te nie są w istocie pomniejsze i mają wpływ na ogólny dobrobyt społeczeństwa. Należą do nich punktualność, uprzejmość, schludność, a także rzetelność.

Punktualnosc

Załóżmy, że jesteśmy hydraulikami, którym zależy na tym, aby być zatrudnianymi przez klientów więcej niż raz. Czym się musimy wykazać? Oczywiście – punktualnością, grzecznością, czystym wykonaniem pracy, a także niezawodnością usługi. Komu zaufamy jako mechanikowi, dentyście, nauczycielowi, politykowi … ? Osobie między innymi punktualnej, traktującej nas uprzejmie, schludnie realizującej swe zadania i rzetelnej. Suma codziennych aktywności i decyzji, podejmowanych przez takie osoby wpływa pozytywnie na kondycję ekonomiczną społeczeństwa.

 

Zdjęcia pochodzą ze stron:

http://www.hydraulik-warszawa.info/uslugi-hydrauliczne.html

http://www.wykop.pl/link/924149/punktualnosc-nie-jest-cecha-narodowa-polakow/