25795429

Nieraz słyszymy, że islam jest pokojową religią, a brutalne i zbrodnicze działania muzułmańskich ekstremistów są aberracją w świetle nauczania Mahometa i Koranu. A może jest odwrotnie i islamski terror wobec innowierców jest konsekwentnym wypełnianiem praw ustanowionych przez bożka Allaha i jego proroka Mahometa?

Powinniśmy wiedzieć na pewno, co jest rzeczywistą podstawą muzułmańskiej duchowości, w rezultacie jaka jest islamska wizja boga i człowieka, jaki jest model krzewienia wiary oraz stosunek muzułmanów do tzw. niewiernych. Czemu ma to znaczenie? W Europie postępuje liczebny wzrost wyznawców Allaha. Potrzebujemy rozstrzygnąć, czy stanowi to dla nas zagrożenie, czy – jak chcą niektórzy – ubogacenie kultury Zachodu. Potrzebujemy mieć pewność, czy postchrześcijańskie i liberalne społeczeństwa zachodniej cywilizacji są w stanie intelektualnie i duchowo sprostać ekspansywnemu żywiołowi islamskiemu albo raczej, czy islam może zaakceptować, względnie tolerować wartości tych społeczeństw. Wreszcie jaką rolę wobec islamu mają odegrać uczniowie Jezusa? Czy główny przekaz chrześcijan do wyznawców Allaha ma brzmieć „Wasz bóg jest miłością, nasz Bóg jest Miłością, jesteśmy dziećmi jednego (boga) Boga, tylko różnie (go) Go doświadczamy, żyjmy więc w braterstwie i pokoju”? Może jednak musi brzmieć następująco: „Trójjedyny Bóg jest Prawdą, Miłością i Życiem, wasza religia jest fałszem i zwiedzeniem, prowadzi was na zatracenie, ale Jezus Chrystus umarł także za wasze grzechy. Otwórzcie oczy na wasze tragiczne położenie grzeszników tak, jak myśmy to kiedyś zrobili. Przyjmijcie zbawienie z rąk Chrystusa i odziedziczcie Królestwo Boże. Jeśli wasza wola będzie inna, zapewniamy, że będziemy się o was modlić i nie będziemy prześladować z powodu waszej decyzji.”

Zapraszam na fascynującą prelekcję Pawła Lisickiego i pastora Marka Kmiecia pod tytułem „Dżihad i samozagłada Zachodu”. Wydarzenie odbędzie się w hotelu Qubus w Bielsku-Białej przy ul. Mostowej 2 w środę, 5 października, w godzinach od 18:30 do 20:00. Klub Ronina z Warszawy objął spotkanie swym patronatem.

tlofacebook

 

Zdjęcie u góry: www.3dno.pl