D.Kania 1 — wariacja

W 1971 roku Stanisław Lem opublikował opowiadanie „Kongres futurologiczny”. Dwadzieścia osiem lat później bracia Wachowscy nakręcili pierwszą część trylogii „Matrix”. Świadomie połączyłem te dwa dzieła – literackie oraz filmowe. W wielkim skrócie powiem, że Lem i Wachowscy opisują światy, w których ludzkość jest zmanipulowana tak, aby nie poznała prawdy o swoim fatalnym położeniu. W wersji Lema społeczeństwo poddawane jest działaniu wyrafinowanych substancji halucynogennych, w wersji Wachowskich – do mózgów ludzi wprowadzone są elektrody. Chodzi o to, aby ludzkość żyła w dobrym samopoczuciu i wrażeniu komfortu, a pojedyncze osoby czuły się królami życia i panami swego losu, gdy tymczasem są schorowanymi nędzarzami jak u Lema albo użytecznymi, ale uprzedmiotowionymi źródłami energii jak u Wachowskich. Kto na tej sytuacji korzysta? Jakby to ujął Lew Rywin – beneficjentem jest grupa trzymająca władzę. W opowiadaniu Lema tę grupę reprezentuje niejaki pan Symington, w Matrixie – omnipotentny program komputerowy.

W drugą sobotę kwietnia w Skoczowie Dorota Kania oraz dr Jerzy Targalski odpowiedzą na pytanie czy przy okrągłym stole zaprojektowano dla Polaków matrix, czyli zakłamano rzeczywistość albo – powiem łagodniej – rozmyto kontrasty między prawdą i fałszem. Jeśli tak, to w jaki sposób to zrobiono, bo przecież nie poprzez substancje halucynogenne albo elektrody wkładane nam do mózgów? Wreszcie, kto miałby na tym skorzystać?

Odkrywanie prawdy historycznej oraz o rzeczywistości społecznej ma ogromne znaczenie. Może boleć i przerażać, ale wychodzi na zdrowie. To działa tak samo jak w rodzinie, w której szczerość, nazywanie rzeczy po imieniu oraz sprawiedliwe traktowanie stanowią o zdrowych relacjach, poczuciu bezpieczeństwa i szczęścia. 

Niebawem Wielkanoc. Dopiszę jeszcze jeden akapit, tym razem o Prawdzie przez duże „P”. Jezus Chrystus powiedział o sobie: „(…) Ja jestem droga i prawda, i żywot. (…)” [Jan 14:6]. Pod krzyżem Golgoty potrzebujemy poznać Prawdę o Jezusie i prawdę o nas samych. Ta druga mówi, że nie jesteśmy panami swego losu, ale schorowanymi nędzarzami w fatalnym położeniu, „gdyż” – jak pisze apostoł Paweł – „wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”. Bóg zaplanował dla nas ratunek i oferuje go nam za darmo. Potrzebujemy tylko uwierzyć w Niego i Jemu. Paweł rozwija w liście do Rzymian: „I są  [ludzie] usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę (…).” [Rz. 3:23-25]

Jedyną prawdziwą rzeczywistością jest Boża rzeczywistość.

 

Baner350x200

 

Zdjęcie St. Lema: www.spidersweb.pl

Wyobrażenie Jezusa Chrystusa: www.religoweserduszko.pl