proudconervative

 

Tytuł wpisu bezpośrednio nawiązuje do znanego eseju Tomasza Merty (1965-2010), prawicowego intelektualisty, który pełniąc funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zginął w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem w dn. 10 kwietnia 2010 r.

 

Rządy prawicowe są najlepszym rozwiązaniem dla Polek i Polaków. Zgadzasz się? Za chwilę to udowodnię, ale po kolei.

Pojawiają się opinie, że prawdziwej prawicy w Polsce próżno szukać. Mówią to ludzie, dla których liberalizm gospodarczy jest warunkiem koniecznym do spełnienia przez nurt ideowy, chcący uważać się za prawicę. No właśnie, co powinno wyróżniać klasyczną prawicę? Po pierwsze konserwatyzm, po drugie umiłowanie wolności, po trzecie liberalizm gospodarczy i po czwarte patriotyzm.

Skupię się na pierwszym i ostatnim fenomenie, ponieważ one najlepiej definiują specyfikę polskiej prawicy.

Czym jest konserwatyzm?

wieza babelNiektórzy uważają, że rozwój ludzkości zmierza w dobrym kierunku. Ludzie są z natury dobrzy, to jest kierują się dobrą wolą i dzięki swemu rozumowi już za chwilę zbudują lepszy świat. Jednocześnie zabiegają o permisywny charakter kultury, to jest o pobłażliwe i rozwiązłe standardy społeczne. Ich pragnień nie powinny krępować nakazy moralne, bo osiąganie indywidualnego szczęścia jest jedną z podstawowych wartości. Piosenkarka Natalia Przybysz przyznała niedawno, że zamordowała swoje nienarodzone dziecko, aby nie pogorszyć komfortu własnego życia.

Inni – czyli konserwatyści –  patrzą na naturę ludzką bez złudzeń, bo cechą człowieka jest skłonność do zła. Bez odniesienia do zewnętrznego, niezależnego od człowieka autorytetu moralnego (dla mnie Trójjedynego Boga) kultura podlega psuciu się.  Dobrze było w Raju i będzie w Tysiącletnim Królestwie Chrystusa. Nie mamy szans sami wyciągnąć się za uszy i zbudować na przykład dzięki instytucjom międzynarodowym i kosmopolitycznym ideologiom trwałego pokoju i dobrostanu ludzkości. Obecnie trzeba podejmować nieustanne i zresztą mozolne wysiłki, aby ludzkość nie osiągała stanu znanego nam z opisu Sodomy i Gomory. Stąd nazwa „konserwatyzm” od konserwowania tego, co jeszcze nie zepsute. W praktyce konserwatyści m.in. stoją na straży trwałości rodziny, tworzonej przez małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą. Sprzeciwiają się na przykład ideologii gender oraz pornografii, które stanowią zagrożenie dla rodziny. Jeśli chora będzie rodzina, chore będzie społeczeństwo i naród.

Czym jest patriotyzm?

1b19c311-9096-4328-b32d-0cc2935304a9Teraz krótko o tym, czym jest patriotyzm. To również przekonanie, że przede wszystkim w obrębie wspólnoty narodowej jesteśmy w stanie najlepiej zadbać o dobre warunki życia i rozwoju Rodaków i czynić starania, aby relacje społeczne były uczciwe i sprawiedliwe. Natura ludzka – skłonna do egoizmu – przejawia się także w egoizmie narodowym. Nie możemy liczyć, że o potrzeby Polek i Polaków bezinteresownie będą zabiegać inne narody na przykład w ramach Unii Europejskiej. Silniejsze narody świadomie bądź nieświadomie podporządkowują sobie słabsze, czyniąc z ich krajów rynek zbytu na swoje towary i źródło taniej siły roboczej jak w przypadku krajów środkowej i wschodniej Europy.

Polska skręciła w prawo i co dalej?

Polską rządzą obecnie konserwatyści i patrioci, czyli rodzima prawica. Niechaj czyni to mądrze i roztropnie, boi się Boga, zwalcza swe słabości i nie roztrwoni szansy. Dlaczego? Dobrze pojmowany konserwatyzm i patriotyzm jest realistyczny i pragmatyczny w przeciwieństwie do poglądów pięknoduchów i kosmopolitów, czyli zwolenników wszelkiej maści postępowej i lewicowej ideologii.

Byłbym zapomniał

Widzę jeszcze trzecią cechę wyróżniającą polską prawicę. Jest nią stosunek do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej jako kraju zniewolonego i rządzonego przez mafię kolaborantów Związku Radzieckiego.

Na zakończenie …

… wklejam nagranie panelu pt. „Polska skręciła w prawo i co dalej?” z udziałem wicemarszałka Adama Bielana, wiceministra Stanisława Szweda oraz redaktora Łukasza Warzechy.

 

 

——————-   

Zdjęcia: polskieradio.pl, polszczyzna.fora.pl, @TeaPartyTeach