hydraulik

Polski hydraulik wiele może, o ile jest cnotliwy. O tym za chwilę, bo trzeba po kolei: Continue reading