Tag: sprawiedliwość

Czy miłość i troskę o bliźniego należy i można upaństwowić?

Dzien-Zyczliwosci

Kapitalizm lepszy od socjalizmu

Z punktu widzenia amerykańskiego liberała Europa jest socjalistyczna. Dowodów na poparcie takiej tezy Amerykanin może mieć kilka.

Jednym z nich jest oczywiście szeroki zakres interwencji państwa w gospodarce. Kolejnym wielość regulacji, które krępują wolność gospodarczą. Innym fakt, że w systemowy sposób jesteśmy w Europie zmuszani do pomocy społecznej i dobroczynności. Niekoniecznie troska o bliźniego wypływa z naszych wewnętrznych moralnych przekonań, ale jest prawnie zadekretowana i upaństwowiona (albo skomunalizowana). Europejskie kraje mają nadmiernie drenować kieszenie obywateli na cele społeczne: w tym pomoc słabszym oraz dobroczynność. Ma to mieć negatywny wpływ na naszą gotowość do dzielenia się z innymi oraz może osłabiać nasze poczucie odpowiedzialności za słabszych. Państwo socjalne w praktyce jest przeciwskutczne, bo rozluźnia więzy społeczne. Skłania do postawy: „Skoro władza wydziera nam pieniądze, to niech zatroszczy się o wykluczonych”. Tak przynajmniej uważa Claire Berlinski w książce „There Is No Alternative (…)”, New York, Basic Books, 2008 (za W. Grudem, B. Asmus, The Poverty of Nations, Wheaton Il, Crossway 2013).

Continue reading

Wyrównywanie szans – tak czy nie?

Przedsiębiorcza Janina i minister pracy

Wyobraźmy sobie Janinę. Nie jest utalentowana muzycznie. Zawsze jednak chciała prowadzić zawodowy chór. Załóżmy, że żyje w kraju cieszącym się wolnością gospodarczą. Nie musi więc posiadać dyplomu muzyka ani zgody korporacji artystów-muzyków do założenia zespołu. Jest osobą przedsiębiorczą, potrafi sobie zjednywać ludzi i ma zdolności organizacyjne. Z powodzeniem więc dobrała chór z dyrygentem włącznie i zapewniła lukratywne trasy koncertowe. Biznes rozwija się wzorowo. Chór Aleksandrowa zostaje przyćmiony. Załóżmy, że władza państwowa uznała, aby w imię wyrównywania szans narzucić firmom artystycznym kwoty zatrudnianych pracowników. Minister pracy wydał rozporządzenie stanowiące, że w ramach programu „Pierwsza praca” przynajmniej 20% chórzystów ma być ludźmi młodymi, a kolejne 20% – osobami po 55 roku życia w ramach programu „Wciąż jesteśmy potrzebni”.

ch-r

O czym będzie mowa?

Przerwę na chwilę opowiadanie i wyjaśnię, o czym będzie wpis. Zabieram się za trudny temat, przynajmniej dla mnie. Może należało odpuścić i nie wspinać się na tę górę. Zdecydowałem jednak, że wyruszam. Proszę o śledzenie mojej wspinaczki i ocenę jak mi idzie. Czym więc jest ta góra? Chcę zająć się wolnością, równością, sprawiedliwością i wreszcie rolą państwa w upowszechnieniu i bronieniu tychże wartości. Continue reading

© 2021 Janusz Buzek

Theme by Anders NorenUp ↑